Pågående projekt: Brf Prästgården, Göteborg

Brf Prästgården, Göteborg SmartFront-metoden installeras i 12 tegelhus med 174 lägenheter. Stor energiförbrukning samt underhållsbehov som är planerade enligt underhållsplanen gjorde att föreningen valde SmartFront-metodenför sina fastigheter. Att merparten av arbetet sker på utsidan var ett tungt vägande skäl. Projektet leds av https://www.rejlers.se/ och avdelningen i Göteborg. Antal fastigheter: 12 st. Antal lägenheter: 174 st.…

Färdigt projekt: Strängnäs

Strängnäs En mindre fristående förening i Strängnäs som ville ha hjälp med fönsterbyte, ny fasad samt montera nya förstorade balkonger. Glada montörer från https://rkteknik.se/ och https://teknova.se/ gjorde så de boende verkligen kan njuta av det fina söderläget de har. Antal fastigheter: 1st. Antal lägenheter: 8 st. Entreprenadtid: 2020

SmartFront, Nyhetsbrev #1 2022

Nyhetsbrev, Eskilstuna 2022-02-14 Läs hela nyhetsbrevet här > Ett urval av information denna gång: Sverige öppnar upp och vi är redo att komma till dig och berätta hur vi ser på frågan om klok långsiktig renovering. Vi vet alla att elen blivit dyrare. Vad händer med energikostnaderna framåt? Auktoriserad av EEF. Varför då? Kommer räntan…

SmartFront är auktoriserad av Energi Effektiviserings Företagen

Fasadgruppens dotterföretag SmartFront har blivit godkänd som auktoriserat företag i oberoende föreningen – Energi Effektiviserings Företagen. Detta är ett stort steg för SmartFront vilket ytterligare verifierar att de förslag som SmartFront lämnar fastighetsägare avseende energirenoveringar är korrekta och en del av oberoende kontroll. EEF’s auktorisation är framtagen för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter…

Färdigt projekt: Brf Fogdetorp

Brf Fogdetorp Läs mer i foldern > Husen hade stora behov av genomgång. Efter utredning, med hjälp av WSP/ HSB, såg föreningen att de måste byta fönster, isolera fasaden och förbättra ventilationen. De undersökte också om det fanns radon eller asbest. Ingen radon men asbestskivor fanns i fasaden. Till lösning valdes SmartFront-metoden med montage av…