Utbildning

Brandklasser

Brandklasser Byggnader delas enligt Boverkets byggregler, BBR, in i fyra olika klasser, Br 0, Br1, Br2 och Br3.  Byggnader delas enligt Boverkets byggregler, BBR, in i fyra olika klasser, Br 0, Br1, Br2 och Br3. Brandklassningen av material anger hur snabbt och vid vilken grad en produkt bidrar till ett brandförlopp i ett litet rum…

Läs mer >

En godkänd OVK innebär godkänd ventilation – men på vilken nivå?

En godkänd OVK innebär godkänd ventilation – men på vilken nivå? Den vanligaste missuppfattningen är att en regelbunden OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) innebär att ventilationen är godkänd i en fastighet. OVK är dock endast en kontroll över att ventilationssystemet “överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk”. Men om lokalernas belastning ändrats sedan…

Läs mer >

Klara EU:s miljökrav

Klara EU:s miljökrav Fastigheter står för 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Enligt EU:s målsättning ska växthusgasutsläppen reduceras med 20 procent till år 2020 och 50 procent till 2050. Med SmartFront-metoden får du en byggnad som bidrar till att fastigheten kan klara EU:s krav redan idag. Läs mer om EU:s mål för klimat och energi

Läs mer >

Hur farligt är radon?

Hur farligt är radon? I jämförelse med rökning och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Varje år dör upp till 500 personer pga radon. Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och…

Läs mer >

Miljonprogrammen behöver fasadrenoveras

Miljonprogrammen behöver fasadrenoveras Sverige står inför en period där tusentals byggnader som byggts under miljonprogramperioden kommer att behöva en fasadrenovering. Det finns en stor energibesparingspotential i dessa byggnader, eftersom de ofta är dåligt isolerade och ofta har ett ventilationssystem utan värmeåtervinning. Att genomföra energieffektiva renoveringsåtgärder för en byggnad är kan vara dyra, vilket ofta leder…

Läs mer >

Öppet fönster kan försämra luften

Brukar du sova med öppet fönster? Det kan försämra luften i andra sovrum i din bostad. Nya mätningar i verkliga bostäder visar att koldioxidhalten kan stiga ända upp till 4.000 ppm i sovrum med enbart frånluft om fönstret står på glänt i ett angränsande sovrum. Källa: svenskventilation.se Läs hela rapporten ”Jämförelse av FX- och FTX-system…

Läs mer >

Bara 4 av 45 utomhusfärger får godkänt

Bara 4 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar slutresultatet av sitt test av utomhusfärger. Fler än hälften har så mycket påväxt av mögel, alger eller andra problem att Folksam helt avråder från köp. Det är det sämsta resultatet någonsin sedan Folksam började testa utomhusfärger. Folksam presenterar slutresultatet av det färgtest som pågått under…

Läs mer >
SmartFront - Skapar energismarta fastigheter
Länkar

Energieffektivisering kan vara brandsäker.
Läs mer på paroc.se

Nominerad till Årets Marknadsförare 2018
Film

SmartFront i 4 steg

Varifrån kommer stenull?

Stenull är brandsäkert, skyddar mo värme och kyla, isolerar mot ljud or är fukt- och vattenavvisande.

En enkel film om en enkel lösning

Smart energibesparing med liten störning för boende.

Smartfront – The movie, animerad underhållning

Smartfront – Tilläggsisolering, Fönsterbyte

Paroc informerar om vikten av energirenovering I sin kampanj Nolltolerans.

Renoveringsprojekt av Einar Mattsson i Bagarmossen. Klipp från artikel på fastighetsnytt.se.

Intervju om Einar Mattssons Byggnads AB:s deltagande i Halvera Mera.

Fakta

Läs om hur farligt radon är (Faktablad från Strålsäkerhetsmyndigheten)