Akvamarinen, Hägersten, SmartFront

Färdigt projekt – Stockholm, Hägersten

Stockholm, Hägersten Under 2016-2017 har Brf Akvamarinen 3 i Hägersten renoverats. Föreningen på 66 lägenheter och har tidigare haft en mycket hög energiförbrukning. Den höga förbrukningen orsakas av otäta fönster, en fasad med dåliga energivärden samt att huset har haft en bristfällig ventilation. Vi har installerat nya energifönster från Leiab med U-värde på 1,1. Fastigheten…

Pågående: Brf Berghem i Umeå

Brf Berghem är en gammal bostadsrättsförening i Umeå som har mycket stor energiförbrukning och sönderfrusen fasad. Bristfällig ventilation har gjort att mögel bildats i badrum samt bakom tegelfasaden. Fuktproblemen och teglets stora brister gör att vi valt att riva teglet, montera ny isolering samt klä fasaden med ny putsfasad. Utöver detta monteras tilluftskanaler på utsidan…

Pågående: Brf Köpingshus 2

Brf Köpingshus 2 – en Riksbyggenförening med problem med hög energiförbrukning samt höga radonvärden. Här genomför vi vår metod samt renoverar taket, som läcker, och byter ståndrännor mot hängrännor. Beräknad energibesparing är 60 %.

Fogdetorp, SmartFront

HSB, BRF Fogdetorp är en bostadsrättsförening med ett större fastighetsbestånd på nio fastigheter byggda i slutet av 1960-talet

Fogdetorp – Södertäljes största bostadsrättsförening Husen hade/har stora behov av genomgång. Efter utredning, med hjälp av WSP, såg föreningen att de måste byta fönster, isolera fasaden och förbättra ventilationen. De undersökte också om det fanns radon eller asbest. Ingen radon men asbestskivor fanns i fasaden. Till lösning valdes SmartFront-metoden med montage av tilluftskanaler på utsidan…

Färdigt projekt – Renovering av två fastigheter åt Eklöf Fastighets AB i Norrköping

Renovering av två fastigheter åt Eklöf Fastighets AB i Norrköping SmartFront har utför en renovering av två fastigheter i Norrköping åt Eklöf Fastighets AB. Förutom totalrenovering av fasad, fönster, ventilation och energibesparande åtgärder har även balkonger förlängts och glasats in tillsammans med Teknova. Eklöf Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag med med 1317 hyresrätter i…

Skidstaven, SmartFront

Färdigt projekt – Skidstaven – HSB´s egna fastigheter i Västertorp, Stockholm

HSB´s egna fastigheter i Västertorp, Stockholm. HSB Skidstaven valde att investera i fönsterbänkar av sten och putsade smygar som tillval vid renoveringen. Mycket roligt med hyresvärdar som investerar i sina fastigheter och tar i lite extra. Smygarna putsade med gipsbruk och stenskivan är från Portugal. Mycket glada och nöjda hyresgäster   När HSB skulle renovera…

Einar Mattsson och BeBo

Einar Mattsson och BeBo Bebo är (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har varit verksam sedan 1989 och är ett nätverk av fastighetsägare och med Energimyndigheten som finansiär. Huvudinriktningen är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus, samt att därmed minska påverkan på miljön. BeBos aktiviteter ska genom en samlad…

Torshälla, Sågaren, SmartFront

Färdigt projekt – Sågaren i Torshälla

Sågaren, Torshälla – ett objektet med många intressanta utmaningar. Vi har dimensionerat för vindslägenheter, men också jobbat med att säkra frånluften i mycket dåliga murade kanaler som också har varit igensatta. Kameror och borrning har löst detta. Vi har även bytt räckesplåtar på balkongerna samt reparerat plattorna, då armeringen varit rostig och plattorna därför spruckit.…

Björn Schenholm Ristborg, Fastighetschef, Einar Mattsson

– Som fastighetsägare har vi ett långsiktigt perspektiv. För oss är det viktigt att ta hand om fastigheterna och människorna som bor i dem. När vi renoverade Kv Landsfogden i Bagarmossen valde vi att montera Smartfrontlösningen då den beräkning vi gjorde avseende energibesparing var tilltalande. Vi såg också lösningen som innovativ och framåtskridande i en…

Färdigt projekt – Krokslätt Mölndal, Göteborg

Under 2017 har en fastighet vid Krokslätts Torg i Mölndal renoverats. Fastigheterna på 64 lägenheter och har tidigare haft en mycket hög energiförbrukning men framförallt höga halter av radon. Den höga förbrukningen orsakas av otäta fönster, en fasad med dåliga energivärden samt att huset har haft en bristfällig ventilation. Vi har installerat nya energifönster från…