Energianalyser, termografering

Vi hjälper dig som fastighetsägare att analysera ditt hus avseende energiförbrukning och presenterar åtgärder som kan vara lämpliga för fastighet. Med termografering analyserar vi klimatskalet på er fastighet. Vi ser till hela husets behov så att ni får en helhetsbild av kloka åtgärder för att minska kostnader, energiförbrukning och negativa miljöutsläpp, så som koldioxid.

När analysen är klar sammanställer vi den i en rapport som vi går igenom med er. Därefter resonerar vi om åtgärder som är lämpliga ur ett totalperspektiv där frågor som boendemiljö, radon och ekonomi påverkar.

Kontakta oss för offert >