För oss på SmartFront är det ”klassiska uttrycket” alltid en sanning och ett styrmedel när vi besöker dig för att genomföra våra renoveringar. Vi vet att det är väldigt viktigt för dig att vi för en dialog på ett värdigt och klokt sätt när vi besöker dig i din borg!

En annan sak som är oerhört viktig är att du är trygg där hemma!
Det är du när du anlitar oss, för vi använder uteslutande stenull när vi renoverar fastigheter. Titta gärna efter vad du har för isolering i din vägg och hör av dig om du vill ha en dialog om helhetsrenoveringar.

Vi hjälper gärna er!

Brandfarligt byggmaterial försvårade släckningsarbetet


Klicka här för att spela filmen (tv4.se)