Traditionell tilläggsisolering med energibesparing

Vid vissa renoveringar kan andra metoder vara lämpligare än SmartFront-metoden. Det kan vara på grund av exempelvis vindsvåningar eller gamla kulturmärkta hus. I de fallen tittar vi på alternativa lösningar som exempelvis lägenhetsaggregat och traditionell fasadrenovering.

Notera att vi i merparten av fallen använder fuktstabil och brandsäker mineralull från Paroc.

Läs mer här om kulturmärkta hus i Sverige.

Läs mer om olika typer av fläktaggregat.

Kontakta oss för offert >