Fönsterbyten

SmartFront AB utför fönsterbyte på entreprenad. Vi byter fönster i flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och åt fastighetsägare. Om du har en villa kan vi förmedla kontakt till vår partner inom detta område.

Ett fönsterbyte är en stor investering så det gäller att veta vilka alternativ som finns och vilka alternativ som passar just era behov. Tillsammans med våra montörer gör vi en rejäl undersökning av förutsättningarna för ditt hus.

Vi använder olika leverantörer då alla hus är olika men också beroende på att fabrikerna har produktionskapacitet vid olika tillfällen på året. Vi utgår alltid från ditt hus unika behov. Leverantörer vi jobbar med är i huvudsak svenska tillverkare men kan även bistå med platsfönster från Europa.

Några varumärken vi monterat är SP, Elit, Nordan Leiab Maximal och Drutex.

Tankar som du bör ha med vid val av fönster är energieffektivitet, inbrottssäkerhet, hållbarhet, tekniska detaljer som vädringsfunktioner samt bullerdämpning.

Kontakta oss för offert >

Vad menas med energieffektiva fönster?

Ett energieffektivt fönster är ett fönster med goda värmeisolerande egenskaper. I branschspråk så pratar man om U-värde, vilket är ett värde som de värmeisolerande egenskaperna mäts i. Lågt U-värde, bra värmeisolerande egenskaper har fönstret.
Vanligt förekommande i dag är 0,9-1,2.

I snitt så har fönster en livslängd på max 40 år så även om fönstret fungerar bra så har det tappat sin energiprestanda.

Varm och trygg

Inget kalldrag med lågenergifönster. Nya 3-glas energifönster med låga u-värden är förstavalet vid en SmartFront-installation. Energieffektiva och energisnåla fönster sparar pengar genom minskad värmeförlust samtidigt som inomhuskomforten förbättras betydligt. Fönstrens ljuddämpande egenskaper ger ett tystare inomhusklimat. Befintliga fönster sitter kvar under hela arbetstiden och demonteras som en sista åtgärd. Den sena demonteringen är möjlig tack vare en egenutvecklad och patenterad monteringsmetod som avsevärt minskar kostnaden för fönsterbytet. Fönsterbytena sker utifrån vilket minskar störningen för de boende. Ett fönsterbyte innebär alltid en dialog mellan er som fastighetsägare och oss som entreprenör – där dialogen styr till rätt produktval.