Pågående projekt: Brf Prästgården, Göteborg

Brf Prästgården, Göteborg SmartFront-metoden installeras i 12 tegelhus med 174 lägenheter. Stor energiförbrukning samt underhållsbehov som är planerade enligt underhållsplanen gjorde att föreningen valde SmartFront-metodenför sina fastigheter. Att merparten av arbetet sker på utsidan var ett tungt vägande skäl. Projektet leds av https://www.rejlers.se/ och avdelningen i Göteborg. Antal fastigheter: 12 st. Antal lägenheter: 174 st.…

Färdigt projekt: Strängnäs

Strängnäs En mindre fristående förening i Strängnäs som ville ha hjälp med fönsterbyte, ny fasad samt montera nya förstorade balkonger. Glada montörer från https://rkteknik.se/ och https://teknova.se/ gjorde så de boende verkligen kan njuta av det fina söderläget de har. Antal fastigheter: 1st. Antal lägenheter: 8 st. Entreprenadtid: 2020

Färdigt projekt: Brf Fogdetorp

Brf Fogdetorp Läs mer i foldern > Husen hade stora behov av genomgång. Efter utredning, med hjälp av WSP/ HSB, såg föreningen att de måste byta fönster, isolera fasaden och förbättra ventilationen. De undersökte också om det fanns radon eller asbest. Ingen radon men asbestskivor fanns i fasaden. Till lösning valdes SmartFront-metoden med montage av…

Färdigt projekt: Brf Akvamarinen 3 i Hägersten, Stockholm

Brf Akvamarinen 3 i Hägersten, Stockholm. Föreningen på 66 lägenheter och har tidigare haft en mycket hög energiförbrukning. Den höga förbrukningen orsakas av otäta fönster, en fasad med dåliga energivärden samt att huset har haft en bristfällig ventilation. Vi har installerat nya energifönster från Leiab med U-värde på 1,1. Fastigheten har tilläggsisolerats med Paroc stenull.…

Färdigt projekt: Brf Berghem, Umeå

Brf Berghem, Umeå Brf Berghem är en gammal bostadsrättsförening i Umeå som hade mycket stor energiförbrukning och sönderfrusen fasad. Bristfällig ventilation har gjort att mögel bildats bakom tegelfasaden. Fuktproblemen och teglets stora brister gör att vi valt att riva teglet, montera ny isolering samt klä fasaden med ny putsfasad. Utöver detta monteras tilluftskanaler på utsidan…

Färdigt projekt: Brf Axtorp, Umeå

Brf Axtorp, Umeå Systerförening till HSB Brf Berghem. Grannen renoverade och fick ny fasad och bättre hus vilket gjorde att även Brf Axtorp genomförde samma åtgärder. De tog in en extern konsult som gjorde en rejäl utredning innan beslut. Vår metod valdes vilket vi är tacksamma för. Antal fastigheter: 3 st. Antal lägenheter: 57 st…