Smartfront kan mer än halvera energiförbrukningen

Energin som går åt till att värma upp ventilationsluft kan utgöra hela 40% av värmeenergibehovet. Värmeåtervinning innebär därmed en betydande energi- och kostnadsbesparing. I dom flesta fall sparar man mer än 50% av uppvärmningskostnaden.

För fastighetsägaren är Smartfront en trygg investering som ökar värdet på byggnaden med mellan 10-12%.

  • All montering sker från utsidan.
  • Aktiviteten inne i byggnaden störs minimalt.
  • Tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden.
  • Rören läggs i spår inne i isoleringen.
  • Inomhustemperaturen blir mindre känslig för plötsliga ändringar av utomhustemperaturen.
  • Ingen lägenhetsyta försvinner, vilket innebär att hyran inte behöver sänkas. Tilläggsisolering ger en sammanhängande tätning av fasaden som dämpar trafikljud och buller utifrån.
  • Värmen i frånluften återvinns och värmer tilluften. Den är dessutom högradigt filtrerad och ren från sporer som kan orsaka sjukdomar.
  • Smartfront minskar radon i fastigheter med de problemen. För markradon behövs kompletterande åtgärder.


Marknadens effektivaste system

Den patenterade metoden lägger grunden till marknadens effektivaste system.

Fasadrenoveringen med tjockputs i ytskiktet ger en långvarig hållbarhet. Ventilationsaggregatet har effektiva filter och energisnåla fläktar, där både fläktar och motorer är dimensionerade för lång livslängd och högsta verkningsgrad. Aggregatets skötselkostnader och husets totala driftkostnader – LCC – blir mycket låga. Läs mer på flaktwoods.se

En beräknad livslängd på 45 år är vår rekommendation. Livslängden på FTX-aggregaten hålls långa tack vare av att de är direktdrivna och har rätt dimensionering.

Drag i reglaget för att se installationen av Smartfront.

Så går monteringen till