Radon

Radon är en radioaktiv gas som är luktfri, smakfri och fullkomligt osynlig. Radon som finns i inomhusluft skadar vår hälsa allvarligt. Radon kan orsaka lungcancer.

Hur vet jag om det finns radon i min fastighet?

Att utföra mätningar är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en fastighet. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3).

Det är den som äger huset eller fastigheten som ansvarar för att på mäta radon och vid behov göra åtgärder.

Var finns radon?

Radon finns i praktiken överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt fastigheten
  • byggnadsmaterialet i fastigheten
  • vattnet som används i hushållet.

Marken

Den vanligaste radonkällan finns i marken under och runt om en fastighet. Den främsta källan till radon i inomhusluft är markluft som tränger in genom otätheter i grunden eller källaren.

Hur ser marken ut under och runt just din fastighet?

Om du vill veta mer om radon i marken där just du bor eller har en fastighet, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande. Många kommuner har undersökt radonsituationen i sitt område.

Byggnadsmaterialet

Byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Särskilt mycket kommer från alunskifferbaserad blåbetong som producerades under perioden 1929-1975. Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radongashalter på uppåt 1 000 Bq/m3, när luftväxlingen är dålig.

Byggnadsmaterial idag tillverkas inte med så hög radiumhalt att det utgör någon nämnvärd radonrisk.

Åtgärder

Det finns olika sätt att minska radonhalten inomhusluften, genom att avlägsna radonkällan, utestänga radonet, eller späda ut det radon som nått inomhusluften med ventilation. Kommer radonet från byggnadsmaterialet, sänks radonhalten enklast genom ventilation genom FTX-system.

Det finns en mängd olika FTX-fabrikat att välja på. Det kan vara svårt att hitta rätt, helt enkelt. Eftersom vi arbetat med luft, inomhusklimat och radonbekämpning i många år har vi lärt oss att skilja bra FTX-system från dåliga.

De FTX-system vi installerar tar även bort skadliga emissioner från exempelvis, formaldehyder och färg. Dessutom fångar filtren upp damm och pollen. Det finns många hälsoargument för ett bra FTX-system.

Kontakta oss om du vill veta mer >

 

Tips på bra länk
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se