Brf Prästgården, Göteborg

SmartFront-metoden installeras i 12 tegelhus med 174 lägenheter. Stor energiförbrukning samt underhållsbehov som är planerade enligt underhållsplanen gjorde att föreningen valde SmartFront-metodenför sina fastigheter. Att merparten av arbetet sker på utsidan var ett tungt vägande skäl.
Projektet leds av https://www.rejlers.se/ och avdelningen i Göteborg.

Antal fastigheter: 12 st.
Antal lägenheter: 174 st.
Entreprenadtid: 2021-2023