Frågor & svar

Nej, merparten av arbetena sker utifrån med minimal störning för de boende. Inga dyra evakueringslösningar behövs.

De objekt vi genomfört visar på att den totala kostnaden per lägenhet blir förhållandevis låg i och med värdeökning och energibesparingen. Kostnaden är beroende på storlek av lägenheter och antal lägenheter i huset.

Fastigheten får en värdeökning på mellan 12-15 % bara genom de kraftiga energibesparingar som görs. Skall man sedan sälja fastigheten ökar värdet med minst 20% i detta läge. Per lägenhet är svårt att definiera i en BRF, beroende på läge, ort och andra parametrar. Vi undersöker gärna ditt objekt.

Ni får en sänkning av energiförbrukningen på upp till 80 % vilket gör att fastighetens driftskostnader minskar betydligt. Det och fastighetens värde vid försäljning ökar kraftigt jämfört med objekt som har gammal standard.

Vi monterar alltid SP Fönster. Balans 3-glas energifönster är förstaval. De har ett u-värde på 1,2 vilket betyder lågt värmeläckage. Om vi väljer karmfasta, vrid, sidhängda alternativt sideswing är beroende på era önskemål. Tillbehör som dreh-kipp och persienn finns att tillgå. Se www.spfonster.se

I vår beteendeutbildning, som ingår i offerten, påvisar vi hur beteenden påverkar er energiförbrukning och inomhusklimatet. Persiennerna har en stor del i detta.

I dagsläget använder vi alltid stenull från Paroc som håller högsta brandklass. Se mer här www.paroc.se

I dag drar du in luft direkt utifrån. Lufttemperaturen varierar därför beroende på utetemperaturen. Smartfrontemperaturen är minst 16,5 grader under de mest ogynnsamma förhållanden som kan råda. Kom ihåg att vi släpper in luften bakom befintlig radiator och därmed minskar upplevelsen av kalldrag.

Brandsäker stenull i brandkalss A1. Vi lägger cirka 40 cm lösull över hela ytan.

Vi vill med den påvisa att vi förflyttar ditt hus från att vara en läckande kostnad till ett lågenergihus.

Väldigt lite. Vi har ambitionen att alltid montera fönstren från utsidan för att undvika störningar. Vi måste dock in för att borra ett litet hål där ventilationen kommer in. Det behövs inget av hyresgästen runt detta moment.

Vi vill att vår produkt skall hålla högsta kvalitet och vara bestående i många år. Därför har vi valt Sto tjockputs. Den är kalk-cementbaserad och håller sig ren och bra. Klicka här för mer information.

Vi ser en minskning av radonhalterna i fastigheter med radonproblem. Vi når med säkerhet de uppsatta gränsvärden, som gäller, om det bara finns problem med radon från byggnadsmaterial. Om ni har markradon krävs åtgärder i källaren för att minska nivåerna. Se mer information här och här.

Finner du inte svar på dina frågor eller har du andra funderingar? Tveka inte att ta kontakt med oss. Använd gärna formuläret här intill.

Kontakta oss så berättar vi mer


    Detta formulär skyddas med reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service.