inomhusklimat

Bättre inomhusklimat

Med Smartfront blir inomhustemperaturen mindre känslig för plötsliga ändringar i
utomhustemperaturen. Smartfront ger ett högre luftflöde med renare luft. Tilläggsisolering ger en sammanhängande tätning av fasaden som dämpar trafikljud och buller utifrån.

Upplevda värden för hyresgäst genom:

 • Högre luftflöde med renare luft
 • Ren luft som inte innehåller sporer och mögel som kan orsaka hälsoproblem
 • Minskar radonhalten i luften om problem finns
 • Jämnare temperatur i lägenhet trots minskad energiåtgång
 • Bättre boendemiljö tack vare minskat ljud och bättre luftflöde
 • Inget kalldrag
 • Tystare hus

Läs mer om hur farligt radon är (Faktablad från Strålsäkerhetsmyndigheten)

Smartfront

Minimal störning för de boende

Praktiskt taget allt arbete med Smartfront sker från utsidan. Det innebär minimal störning för hyresgästerna och – kanske det viktigaste – att hyresgästerna kan bo kvar i sina lägenheter under tiden som arbetet pågår. Varje hyresvärd är medveten om svårigheterna med att vid renoveringsarbeten uppbringa ersättningslägenheter samt kostnaderna det medför.

Minimal störning för hyresgästerna genom:

 • att merparten av förbättringarna sker utifrån.
 • att ingen evakuering av boende behövs

Smartfront

Ökat värde på fastigheten

Smartfront kan mer än halvera energiförbrukningen. Energin som går åt till att värma upp ventilationsluft kan utgöra hela 40% av värmeenergibehovet. Värmeåtervinning innebär därmed en betydande energi- och kostnadsbesparing. För fastighetsägaren är Smartfront en trygg investering som ökar värdet på byggnaden.

Bättre ekonomi för fastighetsägare/hyresvärd genom:

 • Ökat värde på fastigheten med mellan 12-15%
 • Lägre energiförbrukning genom FTX, fönsterbyte och tilläggsisolering
 • Uppvärmningskostnaden sjunker med med mer än 50% och upp till 80%
 • Ingen lägenhetsyta försvinner, vilket innebär att hyran inte behöver sänkas
 • Aktiviteten i byggnaden störs minimalt under montering
 • Miljömässigt rätt profil mot hyresgäster och samhälle

Investeringarna kan räknas som standardhöjande åtgärder i många fall vilket innebär att en hyreshöjning kan vara aktuell.

Smartfront
miljo

Minskad negativ miljöpåverkan

Det normala i fastigheter byggda på 50-talet är i nivå F. Vi hjälper dig att flytta upp i energitabellen till klassning A eller B.

Vid 1000 kvadratmeter minskar vi koldioxidutsläpp med cirka 11 000 kg. Vi minskar negativ miljöpåverkan med cirka 11 kg per monterad Smartfront kvadratmeter.

energiklass

Läs mer om hur Co2 påverkar oss och vårt klimat negativt.


Smartfront har för 2017 valt att klimatkompensera med Svenska Naturskyddsföreningen och på så sätt stödja Naturskyddsföreningens klimatarbete.

Se gåvobevis här >

Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/utslappsratter

Naturskyddsföreningen är en politiskt obunden ideell miljöorganisation med kraft att förändra. De sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står de bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval. Föreningen har ca 192 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet.