Fasadgruppens dotterbolag SmartFront är vinnare av 21:a upplagan av Stora Inneklimatpriset för sin metod att uppgradera fasad, ventilation och fönster på befintliga byggnader. Priset tillkännagavs under Nordbygg i Stockholm.

Priset av det stora Inneklimatpriset tillkännagavs igår på Nordbygg i Stockholm. SmartFront vann priset av det stora Inneklimatpriset med motiveringen:

”Till vinnare av 2021 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett SmartFront AB för utvecklingen av Smartfrontmetoden; en metod som innebär ett helhetsgrepp i samband med renovering och uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Metoden bygger på en innovativ kombination av beprövade produkter och nytänkande med sinnrika detaljlösningar.

Renoveringen kan utföras med minimal störning för de boende. Metoden har förutsättningar att bidra till effektiv renovering av miljonprogrammets flerbostadshus, med betydande förbättringar av inomhusklimat och energieffektivitet. Fasadrenoveringen eliminerar risken för kalla ytterväggar vintertid och konverteringen till FTX-ventilation innebär att tilluften är filtrerad och tempererad. Ett grönt och skönt inneklimat är inom räckhåll året runt.”

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och Miljötekniska Föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset – tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Forsberg, VD SmartFront, tel. 0702-417 015 eller stefan@smartfront.se.

 


 

Fasadgruppen Norden AB är Sveriges enda rikstäckande helhetsleverantör med lokal förankring, konkurrenskraftiga priser och gedigen erfarenhet av fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Våra huvudsakliga kunder är fastighetsägare, byggbolag, fastighetsförvaltare, konsulter, bostadsrättsföreningar, stat, kommun och landsting.

Fasadgruppen är i en expansiv fas och marknadsledande i branschen. Koncernen omsatte 1,5 mdkr och har cirka
900 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm.