Färdigt projekt: Skidstaven – HSB´s egna fastigheter i Västertorp, Stockholm

HSB Skidstaven, Västertorp, Stockholm. När HSB skulle renovera några fastigheter i södra Stockholm valdes SmartFront som metod. Husen är byggda i mitten på 1950-talet med traditionella metoder. Fasaderna var slitna och fönstren hade med råge nått slutet på sin livslängd. Dessutom var ventilationen bristfällig. Inga radonproblem finns i huset. En av anledningarna av metodval var…

Förebygg bränder i jul och nyår – isolera med stenull

Levande ljus, glögg och nötter i all ära. Julen är en tid då bostadsbränderna ökar. Levande ljus, glömda spisar och köksbränder är de vanligaste brandorsakerna. Förebygg bränder i jul och nyår – isolera med stenull Stenullen som används vid en SmartFront-installation har en unik förmåga att kombinera värme- och ljudisoleringsegenskaper och är samtidigt obrännbar och…

Minskat koldioxidutsläpp med 127 ton

Under 2018 har våra kunder*, tack vare SmartFront, sänkt sina utsläpp av CO2 med 127 ton! 127 ton CO2 motsvarar 63 flygresor tur och retur till Thailand! Exempelhus * Värdet är beräknat på följande exempelhus Brf Akvamarinen, Hägersten: Ca 48 ton motsvarar 24 st T&R flygresa till Thailand Kv Uttern, Göteborg: Ca 28,4 ton motsvarar…

Nytt FTX-aggregatet från Fläkt Woods

I ett av våra projekt tar vi hål i befintligt tak för att bygga nytt fläktrum med det nya FTX-aggregatet från Fläkt Woods. För att säkerställa att vi inte får vatten- eller snöproblem har vi anlitat rapid Hyrställningar för att bygga ett väderskydd. Riktigt snyggt och vädersäkert! Tack för ett snyggt jobb.

Brandklasser

Brandklasser Byggnader delas enligt Boverkets byggregler, BBR, in i fyra olika klasser, Br 0, Br1, Br2 och Br3.  Byggnader delas enligt Boverkets byggregler, BBR, in i fyra olika klasser, Br 0, Br1, Br2 och Br3. Brandklassningen av material anger hur snabbt och vid vilken grad en produkt bidrar till ett brandförlopp i ett litet rum…

Einar Mattsson och BeBo

Einar Mattsson och BeBo Bebo är (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har varit verksam sedan 1989 och är ett nätverk av fastighetsägare och med Energimyndigheten som finansiär. Huvudinriktningen är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus, samt att därmed minska påverkan på miljön. BeBos aktiviteter ska genom en samlad…