Färdigt projekt: Brf Köpingshus 2

Brf Köpingshus 2 En Riksbyggen-förening med problem med hög energiförbrukning, dålig fasad, dåliga fönster samt höga radonvärden. Här genomfördes vår metod. För att underlätta för de boende valde vi här att frihänga ventilationskanalerna på vinden då ytan fanns. Detta för att undvika att störa de boende i för stor omfattning. Beräknad energibesparing är 60 %.…

Färdigt projekt – Renovering av två fastigheter åt Eklöf Fastighets AB i Norrköping

Renovering av två fastigheter åt Eklöf Fastighets AB i Norrköping SmartFront har utför en renovering av två fastigheter i Norrköping åt Eklöf Fastighets AB. Förutom totalrenovering av fasad, fönster, ventilation och energibesparande åtgärder har även balkonger förlängts och glasats in tillsammans med Teknova. Eklöf Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag med med 1317 hyresrätter i…

Färdigt projekt: Skidstaven – HSB´s egna fastigheter i Västertorp, Stockholm

HSB Skidstaven, Västertorp, Stockholm. När HSB skulle renovera några fastigheter i södra Stockholm valdes SmartFront som metod. Husen är byggda i mitten på 1950-talet med traditionella metoder. Fasaderna var slitna och fönstren hade med råge nått slutet på sin livslängd. Dessutom var ventilationen bristfällig. Inga radonproblem finns i huset. En av anledningarna av metodval var…

Einar Mattsson och BeBo

Einar Mattsson och BeBo Bebo är (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har varit verksam sedan 1989 och är ett nätverk av fastighetsägare och med Energimyndigheten som finansiär. Huvudinriktningen är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus, samt att därmed minska påverkan på miljön. BeBos aktiviteter ska genom en samlad…

Färdigt projekt – Sågaren i Torshälla

Sågaren, Torshälla – ett objektet med många intressanta utmaningar. Vi har dimensionerat för vindslägenheter, men också jobbat med att säkra frånluften i mycket dåliga murade kanaler som också har varit igensatta. Kameror och borrning har löst detta. Vi har även bytt räckesplåtar på balkongerna samt reparerat plattorna, då armeringen varit rostig och plattorna därför spruckit.…

Per Levin , Projektengagemang

– Jag är gärna referens till att SmartFront är bra och energieffektiv lösning när man renoverar fastigheter. Jämfört med andra system stör det de boende väldigt lite. En rejäl fördel. I Kommunfastigheters bestånd, Lagersberg har vi genomfört mätningar och ser en 63% besparing av energiförbrukningen. BeBo www.projektengagemang.se