Brf Fogdetorp

Läs mer i foldern >

Husen hade stora behov av genomgång. Efter utredning, med hjälp av WSP/ HSB, såg föreningen att de måste byta fönster, isolera fasaden och förbättra ventilationen. De undersökte också om det fanns radon eller asbest. Ingen radon men asbestskivor fanns i fasaden.

Till lösning valdes SmartFront-metoden med montage av tilluftskanaler på utsidan av fasaden som minskar störningen för de boende. Utöver ovan valdes att komplettera med större balkonger, inglasning, montera säkerhetsdörrar, byta entrépartier samt att renovera 18 stycken tvättstugor.
Dessutom installerades solceller på samtliga tak för att minska köpt energi.

Energisparmålet på 55% är nått och vi hjälps nu åt för att optimera husen avseende värmekurva etc. genom att med sensorer mäta temperatur i, i bland annat, frånluften.

Total investering är mer än 220 miljoner.
Antal fastigheter: 9 st.
Antal lägenheter: 378 st.
Entreprenadtid: 2018–2021