Fogdetorp – Södertäljes största bostadsrättsförening

Husen hade/har stora behov av genomgång. Efter utredning, med hjälp av WSP, såg föreningen att de måste byta fönster, isolera fasaden och förbättra ventilationen. De undersökte också om det fanns radon eller asbest. Ingen radon men asbestskivor fanns i fasaden.

Till lösning valdes SmartFront-metoden med montage av tilluftskanaler på utsidan av fasaden som minskar störningen för de boende. Utöver ovan valdes att komplettera med större balkonger, inglasning, montera säkerhetsdörrar, byta entrépartier samt att renovera 18 st tvättstugor.

Total investering för föreningen är mer än 200 miljoner när projektet är klart.