Brf Akvamarinen 3 i Hägersten, Stockholm.

Föreningen på 66 lägenheter och har tidigare haft en mycket hög energiförbrukning. Den höga förbrukningen orsakas av otäta fönster, en fasad med dåliga energivärden samt att huset har haft en bristfällig ventilation.

Vi har installerat nya energifönster från Leiab med U-värde på 1,1. Fastigheten har tilläggsisolerats med Paroc stenull. Fastigheten har även försetts med ett Fläkt Woods FTX ventilationsaggregat.

Vinden har isolerats och tilluft har monterats på fasaden enligt vår, unika, patenterade modell.
De beräkningar vi gjort visar att föreningen kommer att minska sin energiförbrukning kraftigt. Effekten blir också att koldioxidutsläppen minskar med hela 30 800 kg tack vare den stora minskningen av förbrukning.

Att bo bredvid E20/E4 som är Stockholmsinfart söderifrån är mycket utsatt.
Kommentarer från boende är:
 -Skönt, äntligen tyst och varmt eller -nu slipper jag grannens röklukt!

Möjlighet finns att besöka föreningen och dialog kan även ske med de boende. Kontakta oss på info@smartfront.se om ni vill göra ett studiebesök.

Antal fastigheter: 6 st.
Antal lägenheter: 66 st.
Entreprenadtid: 2015-2016