Brandklasser

Byggnader delas enligt Boverkets byggregler, BBR, in i fyra olika klasser, Br 0, Br1, Br2 och Br3. 

Byggnader delas enligt Boverkets byggregler, BBR, in i fyra olika klasser, Br 0, Br1, Br2 och Br3. Brandklassningen av material anger hur snabbt och vid vilken grad en produkt bidrar till ett brandförlopp i ett litet rum samt hur mycket röken nedsätter sikten och om det produceras brinnande droppar.

Läs hela artikeln på:
https://swedisol.se/isolering/brandklasser