HSB Skidstaven, Västertorp, Stockholm.

När HSB skulle renovera några fastigheter i södra Stockholm valdes SmartFront som metod.

Husen är byggda i mitten på 1950-talet med traditionella metoder. Fasaderna var slitna och fönstren hade med råge nått slutet på sin livslängd. Dessutom var ventilationen bristfällig.
Inga radonproblem finns i huset. En av anledningarna av metodval var att montaget stör de boende i liten omfattning under renoveringen men det primära var energibesparingen.
Husen är tilläggsisolerade med brandsäker Paroc isolering och nya balkonger monteras av Balco.
Energibesparingsmålen nåddes vilket och innebär att vi minskat koldioxidutsläppen.

SmartFront genomförde detta som en totalentreprenad inklusive projektering och samordning. Det innebär att beställaren, HSB Stockholm, har en kontakt vilket underlättar. Följ oss för nu går vi in i fler projekt.

Se vad HSB själva säger i sin pressinformation

Men också denna film som Swedisol gjort där beskrivs åtgärder som är lämpliga vid renovering.  https://swedisol.se/aktuellt/nyhet/ny-film-hallbar-energianvandning-nodvandig-klimatomstallningen

Besök uppmuntras och bokas på info@smartfront.se

Antal fastigheter: 3 st.
Antal lägenheter: 36 st.
Entreprenadtid: 2019