HSB´s egna fastigheter i Västertorp, Stockholm.

HSB Skidstaven valde att investera i fönsterbänkar av sten och putsade smygar som tillval vid renoveringen.
Mycket roligt med hyresvärdar som investerar i sina fastigheter och tar i lite extra.
Smygarna putsade med gipsbruk och stenskivan är från Portugal.

Mycket glada och nöjda hyresgäster

 

När HSB skulle renovera några fastigheter i södra Stockholm valdes SmartFront som metod.

Husen är byggda i mitten på 1950- talet med traditionella metoder. Fasaderna är slitna och fönstren bör bytas dessutom är ventilationen bristfällig. Inga radonproblem finns i huset. En av anledningarna av val var att montaget stör de boende i liten omfattning under renoveringen men det primära var energibesparingen. Husen kommer att kläs med brandsäker Paroc isolering och nya balkonger monteras av Balco.

SmartFront genomför detta som en totalentreprenad inklusive projektering och samordning. Det innebär att beställaren, HSB Stockholm, har en kontakt vilket underlättar.

Se vad HSB själva säger i sin pressinformation

Besök uppmuntras och bokas på info@smartfront.se