SmartFront

är en patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Installationen ger en betydande energibesparing och en hälsosam boendemiljö.

Vad skulle du tjäna med SmartFront?

Räkna ut din energibesparing här >

SmartFront hjälper till att förbättra jordens klimat!


Följ vår solcellsanläggning online >

SmartFront valde för 2017 att klimatkompensera med Svenska Naturskyddsföreningen och på så sätt stödja Naturskyddsföreningens klimatarbete.

SmartFront på Facebook

[custom-facebook-feed]

Marknadens effektivaste system

SmartFront är en unik ventilationslösning som, på ett smart och enkelt sätt, uppgraderar ventilationen på befintliga fastigheter som även har behov av tilläggsisolering. Systemet förbättrar miljön för de boende och minskar uppvärmningskostnaderna, vilket minskar negativ miljöpåverkan.

Värmeåtervinningen i systemet innebär en betydande energi- och kostnadsbesparing. Enligt mätningar på genomförda projekt är energibesparingen mellan 61-75%. För fastighetsägaren är SmartFront en trygg investering som ökar värdet på byggnaden med mellan 10-15%.

Referenser

Fördelar med SmartFront

inomhusklimat

Bättre inomhusklimat

Med Smartfront blir inomhustemperaturen mindre känslig för plötsliga ändringar i
utomhustemperaturen. Smartfront ger ett högre luftflöde med renare luft.

Läs mer >

Minimal störning för de boende

Praktiskt taget allt arbete med Smartfront sker från utsidan. Det innebär minimal störning för hyresgästerna och – kanske det viktigaste – att hyresgästerna kan bo kvar i sina lägenheter under tiden som arbetet pågår.

Läs mer >

Ökat värde på fastigheten

Smartfront kan mer än halvera energiförbrukningen. Energin som går åt till att värma upp ventilationsluft kan utgöra hela 40% av värmeenergibehovet.

Läs mer >

miljo

Minskad negativ miljöpåverkan

  • Minskad energiförbrukning
  • Minskade koldioxidutsläpp

Läs mer >

Partners
RISE Research Institutes of Sweden
Paroc
Combimix
Fläktwoods
sto