SmartFront

är en patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Installationen ger en betydande energibesparing och en hälsosam boendemiljö.


Vad skulle du tjäna med SmartFront?

Räkna ut din energibesparing här >

Sverige behöver minska energianvändningen med 50% fram till 2030

Tar du ditt ansvar som fastighetsägare innan kraven kommer? Ett  bonus malusupplägg diskuteras och kan bli verklighet inom fastighetsvärlden.

Lösning finns redan nu. Se filmen där vår metod berörs av HSB. Vi lovar att det är värt det och även att maila oss på info@smartfront.se så tar vi en dialog om din fastighet.


SmartFront uppmärksammas
i Dagens Industri

SmartFront på Facebook

SmartFront är en patenterad metod där patentet har en tydlig omfattning av att ”montera kanaler i tilläggsisolering på befintlig fasad” i fastigheter med renoveringsbehov.

Didrik Aurenius, ingenjör och uppfinnare bakom patentet Metod för ventilation vid tilläggsisolering av byggnader.

-Patentet har nu kommit till användning i Smartfront, en helhetslösning inom byggsektorn, som ger en tilläggsisolerad fasad med ett inbyggt värmeåtervinningssystem och bygger på direkt återanvändning av tilluft. SmartFront kan minst halvera energiförbrukningen i en byggnad. SmartFront ventilerar även ut radon om sådan finns i blåbetongen som ofta förekommer i väggarna.

Marknadens effektivaste system

SmartFront är en unik ventilationslösning som, på ett smart och enkelt sätt, uppgraderar ventilationen på befintliga fastigheter som även har behov av tilläggsisolering. Systemet förbättrar miljön för de boende och minskar uppvärmningskostnaderna, vilket minskar negativ miljöpåverkan.

Värmeåtervinningen i systemet innebär en betydande energi- och kostnadsbesparing. Enligt mätningar på genomförda projekt är energibesparingen mellan 61-75%. För fastighetsägaren är SmartFront en trygg investering som ökar värdet på byggnaden med mellan 10-15%.

Referenser

Fördelar med SmartFront

inomhusklimat

Bättre inomhusklimat

Med Smartfront blir inomhustemperaturen mindre känslig för plötsliga ändringar i
utomhustemperaturen. Smartfront ger ett högre luftflöde med renare luft.

Läs mer >

Minimal störning för de boende

Praktiskt taget allt arbete med Smartfront sker från utsidan. Det innebär minimal störning för hyresgästerna och – kanske det viktigaste – att hyresgästerna kan bo kvar i sina lägenheter under tiden som arbetet pågår.

Läs mer >

Ökat värde på fastigheten

Smartfront kan mer än halvera energiförbrukningen. Energin som går åt till att värma upp ventilationsluft kan utgöra hela 40% av värmeenergibehovet.

Läs mer >

miljo

Minskad negativ miljöpåverkan

  • Minskad energiförbrukning
  • Minskade koldioxidutsläpp

Läs mer >

Partners
Balco
RISE Research Institutes of Sweden
Paroc
Combimix
Fläktwoods
sto