SmartFront

är en patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Installationen ger en betydande energibesparing och en hälsosam boendemiljö.

Vad skulle du tjäna med SmartFront?

Räkna ut din energibesparing här >SmartFront
valde för 2017 att klimatkompensera med Svenska Naturskyddsföreningen och på så sätt stödja Naturskyddsföreningens klimatarbete.

Senaste nytt
SmartFront på Facebook

Lennart informerar:

Brandklasser

Byggnader delas enligt Boverkets byggregler, BBR, in i fyra olika klasser, Br 0, Br1, Br2 och Br3.

Brandklassningen av material anger hur snabbt och vid vilken grad en produkt bidrar till ett brandförlopp i ett litet rum samt hur mycket röken nedsätter sikten och om det produceras brinnande droppar.

Läs hela artikeln på:
https://swedisol.se/isolering/brandklasser

Fördelar med SmartFront

inomhusklimat

Bättre inomhusklimat

Med Smartfront blir inomhustemperaturen mindre känslig för plötsliga ändringar i
utomhustemperaturen. Smartfront ger ett högre luftflöde med renare luft.

Läs mer >

Minimal störning för de boende

Praktiskt taget allt arbete med Smartfront sker från utsidan. Det innebär minimal störning för hyresgästerna och – kanske det viktigaste – att hyresgästerna kan bo kvar i sina lägenheter under tiden som arbetet pågår.

Läs mer >

Ökat värde på fastigheten

Smartfront kan mer än halvera energiförbrukningen. Energin som går åt till att värma upp ventilationsluft kan utgöra hela 40% av värmeenergibehovet.

Läs mer >

miljo

Minskad negativ miljöpåverkan

  • Minskad energiförbrukning
  • Minskade koldioxidutsläpp

Läs mer >

Partners
AB Karl Hedin
SP
Paroc
Combimix
Fläktwoods
sto