SmartFront har under veckan varit på Rise i Borås (gamla SP, Statens Provningsanstalt) och genomfört tester på en ny typ av isolering. Vi lovar er att fortsätta utveckla byggbranschen och försöka förbättra produktionseffektivitet, men också hållbarhet och miljöpåverkan.

Vi har nu fått ytterligare rapporter på energibesparingar som är lysande i genomförda projekt. Om du har ett hus med dålig fasad, dåliga fönster samt bristfällig ventilation så kan vi nästan garantera en 60% besparing av energikostnader i ditt hus. En kund nådde total energiförbrukning på 64 kWh per år och kvadratmeter inklusive elen! Om det är bra? Nybyggnadsstandard kräver 80 kWh. Jo, vi är bra!
Hör av dig via vår beräkningsmodul på https://www.smartfront.se/ så tittar vi på ditt hus.

Vi testar för att veta och investerar stora pengar i dessa tester. Fem gånger har vi varit i Borås och fler blir det. Håll koll så kommer rapporter.