Välkomna till nyhetsbrev nummer 3-2017.

Läs hela nyhetsbrevet här >

Brand i flerbostadshus är hett debatterat vid renoveringar idag.
I England skedde en tragisk brand med sorgliga följder som vi alla vet men den skapar också en klok uppmärksamhet om materialval vid fasadrenoveringar. Fråga gärna en brandman vilket material han föredrar som ska in i brinnande hus. Läs mer nedan.

Vi vill påminna er att våra kunder mäter en kostnadsreducering på mellan 63-75% av sina energikostnader. Denna höga siffra är möjlig genom våra åtgärder i hela skalskyddet.

Adresslistan vi använder är kopplad till er roll som officiell person i en BRF. Den kan vara lite felaktig och berätta gärna om ni uppfattar vår information som påträngande så tar vi bort er adress.

Trevlig läsning

Vänligen
Stefan Forsberg, VD SmartFront AB