Välkommen till Bostadsrättsmässan
17-18 november

BOSTADSRÄTTSMÄSSAN
KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM | 17 – 18 NOVEMBER 2017
Sveriges största mötesplats för dig som bor i bostadsrätt eller samfällighet!