Fastigheterna uppfördes år 1968 och har som många äldre fastighetsbestånd ett stort behov av energieffektivisering. SmartFronts uppdrag är omfattande och inbegriper både fasad- och takrenovering av fastigheten. Genom att välja energismarta åtgärder såg föreningen en möjlighet i samband med renoveringen att även förbättra sin ventilationslösning. Ordervärdet för andra etappen uppgår till drygt 104 mkr. Entreprenaden utföres nu i sin helhet efter ett provhus genomförts för att  identifiera okända förutsättningar inför fortsättningen av projektet i sin helhet.

– I projektet installeras nya ytskikt på fasaden där tegel kommer att plockas ner och ersättas med putsfasad som isoleras med brandsäker mineralull. Husets tak kommer att renoveras, marken dräneras och montage av nya ventilationskanaler enligt SmartFront-metoden kommer att installeras, berättar Johannes Fredriksson som ansvarar för affärsområde norr.

”Vi är glada att ha fått förtroendet från Riksbyggen att energirenovera Brf Storspoven och stolta att ytterligare en stor bostadsrätt satsar på energieffektiviserande åtgärder i samband med en fasadrenovering. Vårt rikstäckande samarbete med Riksbyggen utvecklas fint och vi ser en växande mängd förfrågningar från deras förvaltare vilket är stimulerande för oss alla men framförallt bra att vi tillsammans kan minska energiförbrukningen och negativa koldioxidutsläpp över tid, säger Stefan Forsberg VD på SmartFront.

SmartFront AB renoverar flerfamiljsfastigheter med en patenterad metod i Sverige med fokus på att alltid tänka på helheten. Kunden får en kontaktperson som hanterar hela projekt med fasadrenovering, fönster, tak, balkong och ventilationsarbeten.

Sedan 2020 är SmartFront AB en del av Fasadgruppen.