Styrelsemässan i Uppsala,

Tack alla besökare för intressanta och roliga diskussioner om enstegstätade fasader, energibesparingar och ny teknik under Styrelsemässan i Uppsala.

mikael-stefan
/ Mikael Pettersson och Stefan Forsberg