Det framgår tydligt vilka av de nio höghusen i Brf Fogdetorp på Rosenhöjdsvägen i Södertälje som nyligen rustats upp och vilka av de cirka 50 år gamla husen som ännu väntar på att renoveringen ska börja. Skillnaden är påtaglig mellan de lite trista och slitna tegelfasaderna, delvis klädda med plåt, och de ljusa putsade fasaderna med både nya entréer och fönster och dessutom större inglasade balkonger som sticker ut lite från fasaden.

Läs hela artikeln i Bo Bättre 1/2020 >