SmartFront-metoden har valts av Södertäljes största bostadsrättsförening.

Brf. Fogdetorp är en förening med 378 lägenheter och här kommer SmartFront-metoden installeras. Utöver installationen kommer solceller monteras, balkonger förstoras och inglasas, tak byggas om samt tvättstugor renoveras.

Ett härligt projekt att ta sig an då vi kan se så stora energibesparingar över tid. Bra för de boende och bra för miljön! säger Björn Pettersson, projektledare på SmartFront.

Läs hela pressinformationen här >

http://fogdetorp.se/