SmartFront har skrivit samarbetsavtal med Nrlyze avseende en analysplattform i samband med energirenoveringar.

SmartFront har etablerat sig som en marknadsledande leverantör av energieffektiva fasad- och ventilationslösningar. Nu tar de ytterligare ett steg när de lyfter in Nrlyzes analysplattform som en del i konceptet. Nrlyze är aktör inom datainsamling och molnbaserade analyser.

”SmartFront bidrar genom fasadrenoveringar till väsentliga energibesparingar i fastigheter och vi märker att kunderna i allt högre utsträckning efterfrågar ytterligare klimatsmarta åtgärder. Samarbetet med Nrlyze ger oss möjlighet att säkerställa fastighetens energioptimering efter projektets slut, vilket ger kunderna både en trygghet och ett kvitto på fastighetens energiprestanda”,
säger Stefan Forsberg, VD Smartfront.

Syftet med analysplattformen är att optimera och följa upp fastighetens prestanda med hjälp av AI och Big Data, efter energirenoveringens slut. Temperatursensorer sätts upp i befintligt värmesystem och på utvalda platser för att mäta inomhustemperaturen, vilket möjliggör individuell mätning och uppföljning i varje lägenhet, AI-baserad kalibrering av fastighetens styrsystem och uppföljning av fastighetens energiprestanda.

Lars Hansson, VD och grundare av Nrlyze kommenterar:
”Det är roligt att Nrlyze kan komplettera och förbättra resultaten ytterligare genom att även optimera styrsystemet i SmartFronts energirenoveringsprojekt. SmartFront har enorm potential med deras affärsidé att reducera energislöseriet med dåliga klimatskal och gammaldags frånluftsventilation. Vi är glada över att få analysera och följa upp effekten av insatsen och känner stort förtroende för ledningen i bolaget som har högt ställda krav gällande energieffektivisering av fastigheter och förbättrad boendemiljö för människor.”

Se Nrlyze VD, Lars Hansson, ge en kort introduktion om bakgrunden till Nrlyze och hur Nrlyze kan hjälpa er minska er energianvändning.

 


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Forsberg, VD SmartFront, tel. 070-241 70 15 eller stefan@smartfront.se