Patrik Sundström berättar hur han ser på saken – Min upplevelse är att mitt arbete med energiutredningar och förslag på åtgärder stärks av att SmartFront är auktoriserade och kontrollerade av ENEFF och ger kunden en ”dubbel” verifikation på att det vi rekommenderar är vad fastigheten har i renoveringsbehov.

Vad innebär auktorisationen?

Auktorisationen är uppbyggd av en uppförandekod som företaget ska följa, checklistor för att säkerställa att leverantör och kund har samma bild av arbetet som ska utföras (avtalsstöd) och en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget. Till auktorisationen finns också en nämnd kopplad som säkerställer kvaliteten i systemet och alla företag behöver genomgå en utbildning om auktorisationen innan de får titulera sig som auktoriserade. Om företaget inte uppfyller kraven i auktorisationen vid ett utfört arbete kan beställaren ta hjälp av Eneff för att medla, företaget kan även anmälas och då få en varning eller bli av med sin auktorisation. Eneff utför slumpvisa kontroller för att se att auktorisationen efterlevs.

Uppförandekoden för auktorisationen hittar du här >

Vi köper auktoriserade tjänster

Auktorisationen är ett verktyg för beställare att säkerställa energieffektivisering i sina projekt. Som leverantör ökar du dina chanser att bli upphandlad om du är auktoriserad. Här kan du läsa om hur några beställare kravställer med hjälp av Eneffs auktorisation:

Granitor
”Vi vill använda auktoriserade företag i våra upphandlingar inom energieffektivisering. Detta förutsätter att det finns tillgängliga företag inom aktuellt område och på aktuell ort som är auktoriserade. Vår önskan är därför att denna auktorisation kan bli den normerande standarden inom området.”

Statens fastighetsverk
”Statens fastighetsverk kommer att prioritera auktoriserade företag i sina kommande upphandlingar”