Fasadgruppens dotterföretag SmartFront har blivit godkänd som auktoriserat företag i oberoende föreningen – Energi Effektiviserings Företagen.
Detta är ett stort steg för SmartFront vilket ytterligare verifierar att de förslag som SmartFront lämnar fastighetsägare avseende energirenoveringar är korrekta och en del av oberoende kontroll.

EEF’s auktorisation är framtagen för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen; auktorisationen skapar trygghet för båda parter. Auktorisationen är skapad tillsammans med beställare i branschen med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir gjorda.

Stefan Forsberg, Vd SmartFront berättar

– Att välja ett auktoriserat företag validerar att de förutsättningar som ställs upp i samband med exempelvis en energiåtgärd är seriösa och baseras på att det finns ett helhetstänk kring renoveringen. Detta ger kunden en stor trygghet och underlättar vid val av entreprenör.