Riksbyggen Köpingshus 2 är nu uppstartat.

Här kommer vi genomföra vår patenterade metod men med vissa avsteg. Bland annat kommer vi minska isoleringen på balkongerna för att inte inkräkta på golvytan. Vi kommer även bygga om delar av taket och byta från en dålig ståndränna till hängrännor. Fönster som monteras är från Leiab och smygarna blir som vanligt lite djupare ( vi säger snyggare) på insidan.

Det är härligt att se att även Riksbyggen uppmärksammat vår metod. Besparingen kommer vi rapportera om men vi är helt säkra på minst 50% men kommer säkerligen nå högre tal. Huvudorsaken till renoveringen här var dåliga fönster, dålig fasad men i huvudsak stora radonvärden. Dessa värden kommer att ventileras ner under gällande gränsvärden.

Studiebesök bokas på stefan@smartfront.se

Välkomna!