– Jag är gärna referens till att SmartFront är bra och energieffektiv lösning när man renoverar fastigheter. Jämfört med andra system stör det de boende väldigt lite. En rejäl fördel.

I Kommunfastigheters bestånd, Lagersberg har vi genomfört mätningar och ser en 63% besparing av energiförbrukningen.

BeBo

www.projektengagemang.se

pe-logo-134x72_0