Brf Köpingshus 2

En Riksbyggen-förening med problem med hög energiförbrukning, dålig fasad, dåliga fönster samt höga radonvärden.
Här genomfördes vår metod. För att underlätta för de boende valde vi här att frihänga ventilationskanalerna på vinden då ytan fanns. Detta för att undvika att störa de boende i för stor omfattning.

Beräknad energibesparing är 60 %. Uppföljning pågår

Antal fastigheter: 5 st.
Antal lägenheter 104 st.
Entreprenadtid: 2019-2020