Pressmeddelande 2015-11-03

Lösningen för att nå miljömålen i fastigheter

Regeringen har satt miljömål som gäller från år 2020. Det innebär bland annat att alla fastigheter skall vara radonsanerade och nå till de satta energibesparingskraven. Målen är i två steg, ett år 2020 och ett år 2050. Smartfront minskar energiförbrukningen med minst 50 % och tar även bort eventuella radonproblem på ett nytt och rationellt sätt så att målen kan nås.

”Hur tusan skall vi kunna lösa problemen med energisparkraven 2020 utan drastiska åtgärder?” – Det var det första Didrik Aurenius tänkte på när han första gången såg regeringens och EUkraven på energibesparingar i flerbostadshus. Det går inte utan en smart FTX ventilation var den andra.

– Tankarna etsades fast i mitt huvud, säger Didrik, som arbetat med ventilation i hela sitt vuxna liv och gillar att hitta nya vägar till lösningar. Didrik kontaktade Niklas Karlsson på Front i Eskilstuna och berättade om sina funderingar kring systemet Smartfront. Genom att isolera fasaden, byta fönster, isolera vinden och installera ett FTX luftåtervinningsaggregat, ger systemet upp till 85 % energibesparingar för fastighetsägaren. Besparingen sker genom att luft återvinns i FTX aggregatet och tilluftskanaler dras på utsidan av fasaden samt att tilluft tillförs under befintliga radiatorer. Optimalt för hus som inte har dragna tilluftkanaler invändigt. Smartfront monteras utan störningar för boende eller inkräktar på yta invändigt vilket är positivt ur hyresperspektiv. Det kräv inte några dyra evakueringslösningar av boende under montaget.

Smartfront är framtaget med hänsyn till de enorma renoveringsbehov som finns i Sverige. Enligt strålskyddsinstitutet finns 325 000 bostäder som måste radonsaneras. Miljonprogrammet är en del men alla mindre och större bostadrätter samt kommunlala bolag är i stora behov av hållbara lösningar. Energimålen är tydliga och pekar på stora besparingskrav. De projekt som genomförts hos Einar Mattsson i Stockholm och Kommunfastigheter i Eskilstuna visar mätta energibesparingar på  65 %. Systemet har väckt många reaktioner i – den normalt sätt traditionella –byggbranschen. Det har inneburit att Smartfront uppvaktats av stora branschledande leverantörer ,vilka samarbeten inletts med, för bästa totalekonomiska lösningar för slutanvändare.

En nylansering sker nu efter två genomförda projekt där vi testat systemet och mätt faktiska resultat. Som projektledare för den nya lanseringen har Stefan Forsberg, med ett förflutet blanad annat som kommunikations och marknadschef på AB Karl Hedin, utsetts. – Stefans bakgrund inom bygg och stora kunskap inom försäljning och marknadsföring gör valet tryggt, berättar Niklas Karlsson. Att han för 25 år sedan valde att sluta som murare hos oss är inte negativt säger Niklas med ett leende.

– För mig som verkat i byggbranschen i 30 år var det en självklarhet att hjälpa Niklas och Didrik att sätta fart på marknadsföringen och försäljningen av Smartfront när frågan kom, säger Stefan Forsberg. Den gedigna kunskap Front besitter genom generationer, och den klokskap Didrik har, gör projektet underbart att hålla ihop. De energimål som är satta påverkar naturligtvis också positivt för produkten. Vi sitter nu och räknar för för fullt på ett antal projekt och når besparingar och värden som normalt bara nås i lågenergi och passivhus. Vi har ett patent och ett enormt behov som vi kan tllfredställa och är säkra på att det vi ger slutförbrukarna i ett hållbart hus också betalar sig i en miljö och natur som våra barn kan trivas i, säger Stefan Forsberg.  


Smartfront ägs, och är patenterat, av Didrik Aurenius.
Försäljning och marknadsföring sker i bolaget Front AB.
Bolaget genomför fasadrenoveringar, fönsterbyten, takarbeten, balkongrenoveringar, vindsisoleringar och Smartfrontmontage i Mellansverige.

Företaget grundades av Roland Karlsson 1963 och har 85 anställda i Eskilstuna och i Stockholm, omsätter cirka 105 miljoner 2015 . Företaget är ISO 9000 och 14000 certifierat samt medlemmar i Spef.

I dag drivs bolaget av Niklas Karlsson son till grundaren.


 

För ytterligare information kontakta:

Stefan Forsberg,
Projektledare Smartfront
stefan@smartfront.se
Tel: 070-241 70 15

Niklas Karlsson,
Ägare Front AB / Smartfront
niklas@front.se
Tel: 070-412 43 19