Pressmeddelande, 2016-04-02

Finns framtiden i multiaktiva och energieffektiva fasader?

Lund Universitet och den Tekniska Högskolan genomför nu en djup analys om hur vi skall nå, de av regeringen, högt satta energimålen för fastigheters energiförbrukning som bör nås år 2020 och 2050. I samband med arbetet att hitta innovativa lösningar har gruppen uppmärksammat SmartFront som en av framtidens tänkbara fasadlösningar som kan sänka negativa miljöutsläpp. Strävan är att flytta dagen miljöbomber i miljonprogammet till ”Nära Noll Energihus” (NNE) kan genomföras genom smarta nya innovationer.

”Varför mailar Lunds Tekniska Högskola till oss på Smartfront?” – Det var det som först kom till Stefan Forsberg när han såg maliet från Åke Blomsterberg, forskare i Lund. Samtalet som sedan följde på telefon rätade upp frågetecknen och frågan som Åke ställde var –Vill ni komma till vår grupp, som söker efter nya energisparlösningar i fastigheter, och hålla föredrag om er lösning? Självklart svarade Stefan som driver projektet SmartFront och är en produkt i företaget Front.

– Innovativa Eskilstuna skall naturligtvis ta vara på chansen att berätta för den nationella energieliten i Sverige om SmartFront, berättar Stefan. Gruppen består av experter på energisparlösningar i hus byggda under miljonprogrammet som har enorma renoveringsbehov. Beloppen för investeringarna är mellan 300 -1000 miljarder kronor beroende på källa. På Lunds Universitet genomför nu gruppen ett arbete med att hitta multiaktiva och energisparande fasader. Målet med arbetet är att skapa nya lösningar som kan bära sig både ekonomisk och nå de värden som krävs för att komma nära passivhusnivå som idag benämns i en förbrukning på mindre än 25 kWh per kvadratmeter och år.

SmartFronts tydliggjorde sin metod i ett föredrag som mynnade ut i ett batteri av frågor vilka kunde besvaras och verifieras genom de mätningar som gjorts i genomförda projekt. – Varför har ingen gjort detta förut? Var en fråga. Ja varför? En annan var – Vilka nivåer når ni? Svaret, 30,7 kwh per kvadrat och år att jämfört med ett normalvärde, i ett hus byggt 1950-1975, på cirka 185 kwh per kvadratmeter och år. En besparing på 154,3 kWh. Lika många kronor gånger din totalyta i fastigheten ger en enorm besparing.

SmartFront är framtaget med hänsyn till de enorma renoveringsbehov som finns i Sverige. Enligt strålskyddsinstitutet finns 325 000 bostäder som måste radonsaneras. Miljonprogrammet är en del men alla mindre och större bostadrätter samt kommunala bolag är i stora behov av hållbara lösningar. Energimålen är tydliga och pekar mot att en minskning av negativa miljöpåverkande utsläpp måste minska. Poseidon i Göteborg, Rikshem i Norrköping, Riksbyggen och HSB centralt har insett SmarftFronts styrkor och projektering sker nu på flera håll i Sverige.

– Rätt skön feeling att åka ner till utbildningens högborg, Lund, och hålla föredrag om en byggprodukt från industristaden Eskilstuna, berättar Stefan med ett riktigt stort leende. Att vi med Smartfront på något sätt fortsätter att sätta Eskilstuna på kartan som en ”jäkla bra industristad som står för utveckling” , är en bra känsla. Vi kanske inte ska jämföra oss med Volvo och Munktell, Assa, Fil Öbergs, AB C I Fall eller CE Johansson men vi måste ändå känna stolthet över vår innovation säger Stefan Forsberg. – Att vi sedan blev inviterade att delta i gruppen framöver med ideér känns synnerligen hedrande, avslutar han.

Smartfront är unik fasadrenovering där fönster byts ut och en värmeåtervinning installeras. Besparingar på 60 % av energiförbrukningen nås. Försäljning och marknadsföring sker av SmartFront och Front AB. Front AB genomför fasadrenoveringar, fönsterbyten, takarbeten, balkonrenoveringar, vindsisoleringar och Smartfrontmontage i Mellansverige.

Företaget grundades av Roland Karlsson 1963 och har 85 anställda i Eskilstuna och i Stockholm, omsätter cirka 135 miljoner 2015 . Företaget är ISO 9000 och 14000 cerifierat samt medlemmar i Spef.

För ytterligare information www.smartfront.se eller kontakta:
Stefan Forsberg, Marknad Smartfront
stefan@smartfront.se
Tel: 070-241 70 15