SmarFront, BRF Berghem

– Koldioxidutsläppen minskar och energiförbrukningen likaså, konstaterar Björn Pettersson, vår energiexpert på SmartFront och Jörgen Magnusson på HSB Norr när de resonerar på ”gårdsplanen” vid ett av de hus som renoverats med SmartFront-metoden i Umeå.

Nu har Brf Berghem fått nytt klimatskal, en riktig bra FTX-ventilation med värmeåtervinning samt isolering på vinden, vilket kommer göra att husen och de boende mår bättre. Några av orsakerna till renoveringen var fuktskador och mögelproblem som skapat dåligt boendeklimat. Nu är problemen borta.

Nästa förening att ta tag i är Brf Axtorp som också ligger i Umeå. Sedan har vi några till på rull i staden… Mer info kommer snart.

Att jobba med oss på SmartFront skall vara enkelt men också klokt kring energieffektivisering av flerfamiljsfastigheter. Jörgen på HSB´s utlåtande gillar vi ”Hä ä som inga problem att jobba med er!”

Tegel som håller på att rasa före och snyggt putsad fasad efter.