Hej, Lennert här!

Jag läste en intressant artikel i Eskilstuna Kuriren som jag vill tipsa om. Den beskriver de radonutmaningar som sju av nio kommunala hyresvärdar står inför. Endast två av de nio hyresvärdarna har nått sina mål, att komma under riktvärdet 200 becquerel per kubikmeter luft.

Läs mer om SmartFront och minskning av radonhalter här >

Är du prenumerant, läs hela artikeln här >

FAKTA RADON

  • Är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller.
  • Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer.
  • Orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige. Det är främst rökare som drabbas.
  • Kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.
  • Är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten.
  • Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten