Koldioxidreduktion i rökgaser

Uppfinnaren av SmartFront, Didrik Aurenius, har uppmärksammats för ytterligare en metod att minska utsläpp av koldioxid (CO2) och därmed göra en insats för klimatet och mot temperaturökningen.

Alger är vid sidan av de stora skogarna jordens viktigaste lungor. I hav och sjöar omvandlas naturligt med hjälp av solen enorma mängder CO2 till syrgas i den process som benämns kolsyreassimilationen. Kolet binds därvid i biomassan. På detta sätt har alla gröna växter under årmiljonerna andats åt vår planet.

-Det kol som under denna tid bundits i biomassan skördar vi nu i form olja samt sten- och brunkol. Vi håller alltså nu på att under något hundratal år återföra det kol som bundits under årmiljoner till atmosfären. Att balansen i jordens atmosfär då rubbas är inte så svårt att förstå. Följderna börjar vi se, berättar Didrik med inlevelse.

Alger är 5 gånger så effektiva att binda koldioxid jämfört med jordbruksprodukter. Algerna har därför en bra reduceringseffekt av och fungerar därför utmärkt att för reduktion av utsläpp vid exempelvis kraftverk.

Studier skall i första hand vidtas för att få en kvantitativ bild av algernas förmåga att reducera CO2- halten i rökgaser med målet att under 2019 i samarbete med Mälardalens Högskola samt Energimyndigheten bygga en modellanläggning.

Fakta koldioxid:
Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten. Ofta får halten koldioxid i atmosfären utgöra ett mått på hur mycket växthusgaser vi kan tillåta oss att släppa ut i framtiden. Före industrialiseringen var halten koldioxid i atmosfären cirka 280 ppm (parts per million = miljondelar. Sedan dess har halten ständigt ökat. År 2000 var den cirka 370 ppmv. Idag diskuterar man vilka utsläpp som leder till olika stora temperaturökningar i framtiden. Om vi inte vill ha en större global temperaturökning på mer än 2º C måste halten koldioxid i atmosfären stabiliseras på 450 ppm år 2100.