Klara EU:s miljökrav

Fastigheter står för 40 procent av Europas koldioxidutsläpp.

Enligt EU:s målsättning ska växthusgasutsläppen reduceras med 20 procent till år 2020 och 50 procent till 2050. Med SmartFront-metoden får du en byggnad som bidrar till att fastigheten kan klara EU:s krav redan idag.

Läs mer om EU:s mål för klimat och energi