Stefan Forsberg hade på måndagen en givande diskussion med Ibrahim Baylan där det bland annat diskuterades vilka åtgärder som behövs för att minska energiförbrukningen i flerfamiljshus i framtiden.