HSB har ett eget fastighetsbestånd med stort renoveringsbehov. SmartFront och Balco genomför nu sista åtgärderna på tre fastigheter i Västertorp. Husen går från gråbeige smutsig fasad till snygg tidsenliga pastellkulörer, balkongerna förstoras och nya räcken monteras.

På utsidan har mycket skett men insidan är ännu viktigare. Husen är byggda med byggnadsmaterial som innehåller radon som vi kommer att ventilera bort med den installerade ventilationen. Det moderna FTX aggregatet har en verkningsgrad på över 80% och vi har beräknat en energibesparing på över 50% efter montage.

Läs mer om radon här https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/vad-ar-radon/radonkallor-i-inomhusluften/

Nya fönster och fönsterbänkar i sten har monterats för att bibehålla 1950-talskänslan även invändigt.


Balkongerna monteras på nya fasaden.

Sammanfattning:
Minskad radonhalt, bra luft i lägenheterna, nya lågenergifönster, ny snygg fasad, ny större balkonger och en sänkt energiförbrukning på minst 50%.