Fasadgruppen har ingått ett samarbetsavtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) med syfte att utveckla ett gemensamt erbjudande till bostadsrättsföreningar som ska energirenovera sina fastigheter.

EU förväntas inom kort besluta om det slutgiltiga reviderade direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD) med slutmål att alla byggnader inom EU ska nå nybyggnadsenergiprestanda senast år 2050. Då åtgärder på fastighetens yttre kan ha stor inverkan på energiprestandan ser Fasadgruppen och SEB en gemensam möjlighet att hjälpa fler bostadsrättsföreningar att förbättra sina fastigheter och klara kommande energikrav.

Fasadgruppens dotterbolag erbjuder tjänster såsom tilläggsisolering, fönsterbyten och takrenovering samt SmartFront-metoden som kan förbättra fastigheters energiprestanda med upp till 70 procent. Samtidigt har SEB nyligen lanserat energiförbättringslån för att underlätta för företag och bostadsrättsföreningar att investera i byggnadens energieffektivitet och förnybar energi.

Fasadgruppen och SEB har parallellt ingått samarbetsavtal med Indoor Energy som fokuserar på energiförbättringsåtgärder på byggnaders insida.

”Fastigheter står för en betydande del av Sveriges energianvändning och vi ser ett allt större intresse från fastighetsägare kring energieffektiviserande åtgärder. Genom samarbetet med SEB och Indoor kan vi ta ett helhetsgrepp som innefattar rådgivning, finansiering och projektgenomförande i syfte att hjälpa bostadsrättsföreningar som vill förbättra sin energiprestanda”, säger Stefan Forsberg, produktchef för SmartFront på Fasadgruppen.

”Vi är övertygade om att hållbar finansiering är en av de viktigaste drivkrafterna i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom att erbjuda rådgivning, produkter och tjänster inom hållbarhet hjälper vi våra kunder ställa om och uppnå sina mål. I samarbete med Indoor Energy och Fasadgruppen kan vi hjälpa våra kunder att komma vidare och bli konkreta i sina planer för att leva upp till målet EU kommunicerat”, säger Anna Gustavsson, Chef Brf på SEB.

Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening och vill veta mer? Kontakta oss på energianalys@fasadgruppen.se!