Fasadgruppens dotterbolag SmartFront AB har fått i uppdrag av Riksbyggen att genomföra en omfattande exteriörrenovering och energieffektivisering av Brf Kungsberget i Linköping. Projektet omfattar totalentreprenad på 8 fastigheter med totalt 98 lägenheter. Arbetet påbörjas omgående och ska vara klart i början av 2023.

Det finns ett stort behov av att energieffektivisera och renovera fasader i det äldre fastighetsbeståndet. I samband med sin fasadrenovering såg Brf Kungsberget i Linköping möjligheten att minska fastigheternas miljöpåverkan genom att välja energismarta åtgärder. SmartFronts uppdrag är omfattande och inbegriper fastigheternas hela yttre skal. Ordervärdet uppgår till cirka 33,5 mkr.

I projektet installeras nya ytskikt på fasaden, nya fönster, balkongräcken, entrépartier, takåtgärder och ett nytt cykelrum. Utöver det utför man en tilläggsisolering som ger en sammanhängande tätning av fasaden och med hjälp av SmartFront-metoden en smart ventilation med stor energiåtervinning. Man vidtar även åtgärder för att sänka radonhalten i alla fastigheter.

”Vi är glada att ha fått förtroendet från Riksbyggen och glada att ytterligare en stor bostadsrättsförening satsar på energieffektiviserande åtgärder i samband med en fasadrenovering. Bolagen inom Fasadgruppen får allt fler förfrågningar kring energismarta renoveringar, där det ofta är flera olika åtgärder som måste vidtas. Då är det en fördel att vi som helhetsleverantör kan driva flera moment samtidigt”, säger Peter Polland, affärsområdeschef för Fasadgruppen Öst.

”Vårt mål är att sänka energiförbrukningen i fastigheterna med minst 60 procent och därmed minska utsläpp av koldioxid. Det är viktigt är att få bort radonproblematiken i fastigheterna samt skapa tysta och behagliga hus att leva i”, säger Stefan Forsberg VD på SmartFront.

För mer information, vänligen kontakta:


Pål Warolin, vd och koncernchef Fasadgruppen
Mail: pal.warolin@fasadgruppen.se
Tel. +46 (0) 70-925 52 01

Om Fasadgruppen


Fasadgruppen Group AB (publ) är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande helhetsleverantör av hållbara fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www.fasadgruppen.se.