Europaparlamentet har idag antagit ett förslag att öka renoveringstakten samt minska energiförbrukningen i det europeiska fastighetsbeståndet.

På en skala från A till G, där G motsvarar de 15 procent sämst presterande byggnaderna i ett EU-lands nationella bestånd, ska befintliga byggnader klassificeras som minst energiklass D senast år 2033.

Enligt EU-kommissionen står byggnader för 40 procent av unionens energiförbrukning och 36 procent av utsläppen av växthusgaser. De nya energiprestandakraven är en del av 55%-paketet, med målet att minska EU:s utsläpp med minst 55% fram till 2030 och att göra EU klimatneutralt senast 2050. Arbetet med att förbättra energiprestandan ska ske i steg där befintliga bostadshus klassificeras som minst E 2030, och som D senast 2033. Andra byggnader måste uppnå samma resultat senast 2027 respektive 2030. Undantag görs för exempelvis kulturmärkta byggnader och kyrkor. EU-länderna fastställer själva nationella renoveringsplaner som enligt parlamentet bör omfatta åtgärder som underlättar tillgången till bidrag och finansiering.

I nästa steg kommer EU-parlamentets företrädare att förhandla med representanter i rådet om den slutliga lydelsen av lagen.

”Vi har under de senaste åren märkt högre efterfrågan från fastighetsägare på energieffektiviserande åtgärder i samband med renoveringar. Att EU nu tar ytterligare ett steg för att öka renoveringstakten bland medlemsländerna ger mer understöd till stabiliteten i renoveringsmarknaden. SmartFront arbetar i olika steg för att välja rätt åtgärd och första steget är alltid en energianalys för att säkerställa rätt åtgärd. Tack vare vår bredd, och djupa kunskap, kan vi hantera flera olika energieffektiviserande åtgärder inom ramen för samma projekt och är därmed väl positionerade att hjälpa fastighetsägare att klara de förväntade nya kraven”, säger Stefan Forsberg, vd för SmartFront.