SmartFront AB har stor marknadspotential och beviljas därför stöd att utveckla marknadskommunikationen.

Skäl för beslut
SmartFront AB har sökt finansiering inom utlysningen ”Marknadslansering av nya energiinnovationer – med affärsfokus”. Totalt har 15 ansökningar inkommit till utlysningen under sommaren 2017.

SmartFront AB har utvecklat en energisparlösning som kombinerar utvändigt fönsterbyte, fasadrenovering samt att installera ventilation vid ett moment som gör att de boende i fastigheten inte störs vid montaget. Företagets lösning är en snabb byggprocess och bidrar till minskning av energiförbrukningen i ”miljonprogrammen”. Med företagets lösning kan i vissa fall 50 % av uppvärmningskostnaden sparas.

Projektet syftar till att öka produktens kännedom på marknaden samt slutföra tester på SP.

Den aktuella ansökan har värderats med hjälp av kriterierna energileverans, kommersiell potential, projektets kvalitet, motfinansieringens trovärdighet samt innovationens verifieringsgrad. Vid en sammanvägd värdering utifrån dessa kriterier, och i konkurrens med övriga sökande, bedöms projektets potential som god. Projektet har goda möjligheter att skapa förutsättningar för en fortsatt kommersialisering. Det tänkta projektet ligger väl i linje med utlysningen.

Med stöd av Energimyndigheten