En godkänd OVK innebär godkänd ventilation – men på vilken nivå?

Den vanligaste missuppfattningen är att en regelbunden OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) innebär att ventilationen är godkänd i en fastighet.
OVK är dock endast en kontroll över att ventilationssystemet “överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk”.
Men om lokalernas belastning ändrats sedan installationstillfället är risken väldigt stor för att ventilationen inte är tillräcklig.

– Om vi lite vårdslöst jämför med bilar så är det som att jämföra en som bor i ett 60-tals hus och åker en besiktigad och godkänd Volvo Amazon med en som bor i ett nybyggt hus och åker en Volvo V90. Båda är godkända, men skillnaden i prestanda, komfort, miljöhänsyn etc är enorm.

– Det kan vara bra att komma ihåg när ni är nöjda med en godkänd OVK.

Läs mer om OVK, obligatorisk ventilationskontroll på boverket.se