Stadiums grundare är även stor fastighetsägare i Norrköping. SmartFront kommer att renovera två av deras fastigheter med start 1/6-2018.

Eklöf Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag med med 1317 hyresrätter i Norrköping. Bolaget har ägt fastigheter sedan 1978 och har expanderat kraftigt de sista åren. Eklöf Fastighets AB är ett av de största privatägda fastighetsbolagen i Norrköping och genomför nu en totalrenovering av två fastigheter på Ljunggatan och till entreprenör för att åtgärda hela skalskyddet har de valt SmartFront.

SmartFront AB med verksamhet inom fasadrenovering, fönsterbyten, ventilation och energibesparande åtgärder har utvecklat en patenterat metod som integrerar tilluften i fasaden. Metoden genomförs på utsidan av fastigheten vilket minskar störningen och reducerar problem med kostsam evakuering av boende.

-Vår strategi är att vara en framåtskridande och miljömedveten fastighetsägare med ett långsiktigt ägande. Därför söker vi alltid leverantörer som kan stå upp till dessa önskemål berättar Thomas Angström, VD i Eklöfs Fastigheter. Han fortsätter – att hitta leverantörer som kan kan driva vårt fastighetsbestånd mot bättre energivärden och påföljande minskade negativa miljöutsläpp känns värdefullt. SmartFront har presenterat en intressant lösning som skall bli spännande och prova i våra fastigheter. Att de sedan är utsedda till Årets Innovatör i Eskilstuna stärker vår tro på att SmartFront är rätt leverantör att arbeta ihop med.

Stefan Forsberg, VD på SmartFront berättar – genom vår metod är vi rationella och snabba vid renoveringar. Vi flyttar ut fönstren och skapar snygga hus med god hållbarhet och mycket bra energivärden. Kanske var det just det som gjorde att Eklöfs valde oss. Ulf Axelsson, som är teknisk chef, har varit mycket tydlig och krävande i sin specifikation av önskemål mot oss vilket vi uppskattar. Känns riktigt kul att få jobba med Eklöfs och vi skall naturligtvis visa hela Norrköping vilken bra lösning vi har för fastigheter som har fasadrenoveringsbehov. Att Eklöfs Fastigheter valt oss som leverantör känns naturligtvis hedrande med tanke på ägarnas övriga företagsintressen.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Forsberg
VD, SmartFront AB
Mail: stefan@smartfront.se
Tel: 070- 241 70 15

Thomas Angström
VD Fastighetschef, Eklöfs
Mail: thomas@eklofab.se
Tel: 011-28 58 50

Eklöf Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag med drygt 1 300 hyresrätter i Norrköping. Bolaget äger, utvecklar och förvaltar fastigheter sedan 1978 och har expanderat kraftigt de sista åren. Eklöf Fastighets AB är ett av de största privatägda fastighetsbolagen i Norrköping. www.ekloffastigheter.com

SmartFront har huvudkontoret i Eskilstuna med filial i Stockholm med verksamhet i hela Sverige. Systerföretag är Front RK AB och Rapid Hyrställningar AB. Koncernen omsätter cirka 310 miljoner och har 125 anställda. Det är ett anrik koncern som verkat i Mälardalen sedan 1963 och har en bred och återkommande kundkrets.