Djupare samarbete med Paroc

Paroc är en leverantör till Smartfront och en viktigt del i Smartfrontsystemet. Vi har nu enats om ett längre samarbete då vi anser att mineralullen som Paroc levererar håller hög brandsäkerhetsklass vilket vi anser är en bärande fråga i alla former av ombyggnationer.

Brandsäkerhet och fuktstabilitet tillsammans med ett traditionellt putssystem gör oss trygga i att valet av Paroc. Samarbetet kommer att ge dig som kund absolut bästa resultat i samband mer er fasadrenovering.

Läs mer här >

Samrabete med Paroc